Διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος- αρχές 20ου αιώνα» το διεθνές συνέδριο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (16ος - αρχές 20ου αιώνα)». Το συνέδριο θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου 2014 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα μαζί με την έκθεση «ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (17ος   - 19ος ΑΙ.)».  Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν  στην έδρα του Ι.Μ.Σ. στο Ρέθυμνο της Κρήτης από της 16 ως 18 Ιανουάριου 2014. Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος δεκαεπτά επιστήμονες από την Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα οι οποίοι θα εξετάσουν τις διάφορες όψεις του φαινόμενου της διάδοσης ρωσικών εικόνων στην Ορθόδοξη Ανατολή. Θα παρουσιαστεί επίσης το νέο πρόγραμμα ΠΟΛΙ(τισμός)ΤΕ(χνολογ)ΙΑ για εφαρμογή αναλυτικών και απεικονιστικών μεθόδων στην ανάλυση και δομική διάγνωση ρωσικών και μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Προγραμμα σε μορφή PDF