Κατάθεση πρότασης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Marie Curie»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε. ανακοινώνει με ευχαρίστηση ότι η ερευνητική πρόταση που κατέθεσε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Marie Curie», με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή και συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ι.Μ.Σ. Ηλία Κολοβό, υπότροφο τον δρ. Αντώνη Χατζηκυριάκου, και με θέμα «Μεσογειακές Νησιωτικότητες και 'ήπειροι σε μικρογραφία': Χώρος, τοπίο και γεωργία στην Κύπρο και την Κρήτη των πρώιμων νεώτερων χρόνων» (Mediterranean insularities and  'miniature continents': Space, landscape and agriculture in early modern Cyprus and Crete), αξιολογήθηκε θετικά (95.7/100) για να χρηματοδοτηθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο Έρευνας (REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαπραγμάτευση για την έναρξη του προγράμματος με ορίζοντα τη χρονική περίοδο 2014-2016 έχει ήδη ξεκινήσει.