Υποβολές προτάσεων για το Έκτο Διεθνές Συνέδριο του Mediterranean Maritime History Network (MMHN)

mmhn_conf_poster Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ρεθύμνου ανακοινώνει το Έκτο Διεθνές Συνέδριο του Mediterranean Maritime History Network (MMHN), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο από 27 έως την 31η Μαΐου 2024. Το MMHN έχει μακρά παράδοση να συγκεντρώνει ερευνητές που μελετούν τη ναυτιλιακή ιστορία της Μεσογείου και τους δεσμούς της με τον κόσμο.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να υποβάλετε έναν τίτλο και μια περίληψη που δεν υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 200 λέξεων, το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2023. Εάν θέλετε να παρουσιάσετε πάνελ (3-4 ομιλητές), στείλτε τις μεμονωμένες περιλήψεις σε ένα αρχείο, παρέχοντας έναν τίτλο και μια περίληψη για το θέμα του πάνελ που δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Μπορείτε να υποβάλλετε προτάσεις τόσο στην αγγλική όσο και στην γαλλική γλώσσα (δεν δεχόμαστε προτάσεις στην ελληνική γλώσσα).

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να αποστέλλονται στο organizer.mmhn@gmail.com.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat.mmhn@gmail.com

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Mediterranean Maritime History Network: https://mmhn.ims.forth.gr/