Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου OLIMED