Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 103498 έχουν ανακοινωθεί.