Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 93860 έχουν ανακοινωθεί.