Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων 2022-2023

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι ομιλητές παρουσιάζουν την ερευνητική τους πορεία και τα βασικά ερωτήματα και τις θεματικές των διατριβών τους και των μελετών τους στο ευρύτερο πεδίο της Νεότερης Ιστορίας. Οι μηνιαίες συναντήσεις είναι ανοικτές σε όλους: διδάσκοντες, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και γίνονται δια ζώσης και υβριδικά, στα Ελληνικά, με βάση πρόγραμμα που ανακοινώνεται και αναρτάται έγκαιρα. Οι συναντήσεις γίνονται συνήθως Δευτέρα στις καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες (16.00-18.00) παράλληλα δια ζώσης και με σύνδεση τηλεδιάσκεψης μέσω link στην πλατφόρμα zoom, που θα αποσταλεί έγκαιρα. Ενδιαμέσως θα γίνουν και θεματικά σεμινάρια τις μέρες και ώρες που αναφέρονται.

 

Πρώτο Σεμινάριο – Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 [! ειδικά για αυτή την εβδομάδα το σεμινάριο θα διεξαχθεί μεταξύ 18.00 και 19.00]
Κατερίνα Αναγνωστάκη
, «Η εβραϊκή παρουσία στα Χανιά, 1913-1944».

Δεύτερο Σεμινάριο – Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022
Σοφία Ηρακλείδου,
«Η σχέση των νησιών της Δωδεκανήσου με τη θάλασσα: αλιεία, ναυτιλία, μετανάστευση κατά τη διάρκεια της ιταλικής διοίκησης (1912-1947)».
Θάνος Αγγελόπουλος, «The historiographic production of the Second International socialists».

Θεματικό Σεμινάριο – Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη
, Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιστορία επιχειρήσεων

Τρίτο Σεμινάριο – Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
Δημήτρης Γιαγτζόγλου, «
Η οθωμανική 'επιστήμη των γραμμάτων' στη θεωρία και την πράξη: αρχές και μέθοδοι, πρόσωπα, κείμενα».
Εβίτα Δανδάλη, «Οι γενίτσαροι στη Θεσσαλονίκη (18ος-19ος αι.)».

Θεματικό ΣεμινάριοΤρίτη 17 Ιανουαρίου 2023
Δρ.
Χρήστος Τσάκας, Robert Schuman Centre for Advanced Studies
Επιχειρηματίες και επιχειρήσεις ως παράγοντες διπλωματίας και καταλύτες εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων: η περίπτωση των ελληνογερμανικών επιχειρηματικών δικτύων κατά τη δεκαετία του 1950

Τέταρτο Σεμινάριο – Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
Νίκος Μεγαπάνος, «Το ναυτικό του Μεσολογγίου τον 18ο αιώνα. Ένας στόλος στα σύνορα».
Αλέξης Μεθόδιος, «Οι ελληνικές παροικίες στην Κίνα κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα».
Σοφία Ηρακλείδου, «Η σχέση των νησιών της Δωδεκανήσου με τη θάλασσα: αλιεία, ναυτιλία, μετανάστευση κατά τη διάρκεια της ιταλικής διοίκησης (1912-1947)»

Θεματικό Σεμινάριο – Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
Δρ. Αριστέα Γρατσέα
, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών & Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
Ναυτιλία και εμπόριο στο βενετικό Χάνδακα των πρώιμων νεότερων χρόνων (16ος αι.)

Πέμπτο Σεμινάριο – Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023
Θωμάς Καλέσιος
, «Οι λιμενεργάτες του Πειραιά (1880-1940). Σύσταση και λειτουργία ενός επαγγελματικού κλάδου, σωματειακή, συνδικαλιστική οργάνωση και πολιτική δράση, καθημερινότητα».
Άλκης Καποκάκης, «Η Ναυτική εργασία στην Ελλάδα, 1850-1920».

Έκτο Σεμινάριο – Δευτέρα 3 Απριλίου 2023
Μηνάς Αντύπας
, «Η κοινωνία και οικονομία της Ύδρας, 1815-1850. Ναυτιλία, εμπόριο και αστική ελίτ στο μεταίχμιο της μετάβασης από την οθωμανική πραγματικότητα στο νέο ελληνικό κράτος»
Πέτρος Καστρινάκης, «Ένα οθωμανικό λιμάνι τον 19ο αιώνα: η περίπτωση των Χανίων».

Θεματικό Σεμινάριο – Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Δρ. Σπύρος Τζόκας
, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιστορία της Τεχνολογίας και Ιστορία της Επιστήμης στους Νεότερους Χρόνους. Bασικές Έννοιες Θεωρίας και Μεθοδολογίας

Έβδομο σεμινάριο – Δευτέρα 8 Μαΐου 2023
Άγγελος Δρουγούτης, «
Χιώτες εφοπλιστές ανάμεσα στην παγκόσμια ναυτιλία και την Ελληνική οικονομία (1945-1975). Η περίπτωση του Ομίλου Ανδρεάδη»
Μαρία Ελένη Πατεράκη, «Γεωγραφίες της λήθης: Ετερότητα, τοπικότητα και διαχείριση του οθωμανικού χωρικού ίχνους στη νησιωτική Ελλάδα (1913-2019)»

Όγδοο σεμινάριο – Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
Άννα Αθανασούλη
, «Συγγενικά δίκτυα και κοινωνική συγκρότηση στους καθολικούς πληθυσμούς του Αιγαίου. Η καθολική κοινότητα της Τήνου (1715-1830)».
Γρηγόρης Δελημάρης, «Κρατικοί θεσμοί και δημόσια οικονομία την περίοδο 1831-1833»