Διαδικτυακή διάλεξη του Νίκου Τσιβίκη απο το Βρετανικό Ινστιτούτο Άγκυρας

Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί από το Βρετανικό Ινστιτούτο Άγκυρας διαδικτυακή διάλεξη με θέμα "A Lord’s Prayer inscription from Amorium and the materiality of early Byzantine Christian prayer" και ομιλητή τον ειδικευμένο αρχαιολόγο στην μελέτη των κατάλοιπων της βυζαντινής και μεσαιωνικής περιόδου Νίκο Τσιβίκη.

Περίληψη
Ποια ήταν η υλικότητα της χριστιανικής προσευχής για τους πληθυσμούς της πρωτοβυζαντινής Μικράς Ασίας; Ποια θέση κατείχε ο γραπτός λόγος και οι απεικόνισείς του σε αυτή τη διαδικασία; Το 2016, στην ανασκαφή του Αμορίου, μια από τις σημαντικότερες βυζαντινές πόλεις της Ανατολίας, βρέθηκε ένα πρώιμο βυζαντινό κεραμικό πιάτο που έφερε επιγραφή με τμήματα του κειμένου της Κυριακής Προσευχής, του. γνωστού Πάτερ Ημών. Αυτό το μικρό ενεπίγραφο θραύσμα μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε τέτοια ερωτήματα. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, το χάραγμα θα συζητηθεί λεπτομερώς και υπό το πρίσμα της ταύτισης του κειμένου με το Πάτερ Ημών, όπως διασώζεται από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα στον χώρο της Μικράς Ασίας. Το ενεπίγραφο σκεύος θα εξεταστεί ως αντικείμενο στο πιθανό του πλαίσιο, εκκλησιαστικό, οικιακό ή άλλο, μέσω της σύγκρισης με άλλα γνωστά παραδείγματα επιγραφών που φέρουν το κείμενο του Πάτερ Ημών. Τέλος, θα αναπτύξουμε τις πιθανές χρήσεις της προσευχής του Κυρίου στην καθημερινή ζωή και την υλικότητα της προσευχής για τους χριστιανούς κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο μεταξύ του τέταρτου και του έβδομου αιώνα.

[Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά]

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή πατήστε εδώ.