Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών ΕΣΙ και ΕΤΔΠ του ΙΜΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (ΕΣΙ) και ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΔΠ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Διαδικασία Εκλογής