Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού διαχείρισης έργου