Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 71533 έχουν ανακοινωθεί.