Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 66844 έχουν ανακοινωθεί.