Μεταπτυχιακή υποτροφία β΄ φάσης με γνωστικό αντικείμενο την Γλυπτική και Λιθοξοϊκή της Βενετικής Περιόδου στην Κρήτη.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ερευνητική ενέργεια «Μελέτη χρωστικών σε λίθινες επιφάνειες».

Μεταπτυχιακή υποτροφία β΄ φάσης με γνωστικό αντικείμενο την Γλυπτική και Λιθοξοϊκή της Βενετικής Περιόδου στην Κρήτη.

Θα συνεκτιμηθεί η  συμμετοχή και εμπειρία σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr