Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FORTHistory 1983-2023»