Νέα Προγράμματα ΙΜΣ

α) Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτόμων Ενεργειών «Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια» εκπονούνται τα προγράμματα

  • «Ψηφιοποίηση και διάδοση της Κρητικής Παραδοσιακής Μουσικής» (Απρίλιος 2003)
  • «Ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος της Κρήτης» (Μάιος 2003

β) Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας εγκρίθηκε η πρόταση του ΙΜΣ με τίτλο «Ψηφιακή Κρήτη - Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές»