ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων Archaeolandscape Europe & Mobile Archaeological Lab - Star-Lab ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια o οποίος καλείται να ασχοληθεί ανάμεσα στα άλλα με την διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων σε Κύπρο, Ελλάδα κ.α., την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων, την δοκιμή νέων οργάνων και την εκπαίδευση προσωπικού του Cyprus Institute στην Κύπρο. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να παραδώσει διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχει ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-5 Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013