Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Πολιτισμικών ανταλλαγών στη Μεσόγειο, 18ος-20ος αιώνας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr/ , κωδικός θέσης APP 21794