Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού