Έβδομη σεμιναριακή συνάντηση με θέμα «Για την ιστορία της εργασίας στη νότια Ευρώπη, 19ος-20ός αιώνας»

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ οργανώνουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, μια σειρά σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών». Άμεσος στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί το χωρο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν, στα καθ’ ημάς, να αποκτήσουν πρακτική αποτελεσματικότητα και εγχειρηματικότητα οι σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Ιστορίας και της Ιστορίας των θαλασσών. Απώτατη φιλοδοξία να διαμορφωθούν συνθήκες συν-αντίληψης και συναίνεσης σχετικά με τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα προσφορότερα ερευνητικά αντικείμενα, πεδία ανάλυσης και κλίμακες εστίασης που θα επιτρέψουν την ισότιμη ενσωμάτωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις σχετικές διεθνείς συζητήσεις, την ανανέωση των ερωτημάτων και την εμβάθυνση των απαντήσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης έλαβαν ερευνητές και ερευνήτριες, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΜΣ/ΙΤΕ, αλλά η πρόσβαση είναι βεβαίως ελεύθερη σε όλες και όλους τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις θα γίνονται μια ή δύο φορές το μήνα, σχεδόν πάντα Δευτέρα στις 16:00-18:00. Η σχετική ενημέρωση και, ενδεχομένως, συνοδευτικό υλικό θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τομέα. Ελπίζουμε, μετά το τέλος της πανδημίας, να συνεχίσουμε με δια ζώσης συναντήσεις, πάντα όμως δικτυωμένοι σε κόμβους, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χωρικής διασποράς του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού.

Η εβδομη συνάντηση έχει προγραμματιστεί στις 12 Απριλίου 2021, στις 16:00 με εισηγητές την Λήδα Παπαστεφανάκη και τον Νίκο Ποταμιάνο και με θέμα «Για την ιστορία της εργασίας στη νότια Ευρώπη, 19ος-20ός αιώνας»

Περίληψη

Η εισήγηση βασίζεται στον συλλογικό τόμο Labour History in the Semi-periphery. Southern Europe, 19th -20th centuries (Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021) που έχουν επιμεληθεί οι ομιλητές. Θα συζητηθεί η έννοια της «νότιας Ευρώπης» και ο βαθμός στον οποίο συνιστά μια ιστορική-γεωγραφική ενότητα, και θα παρουσιαστεί σε γενικές γραμμές η έρευνα για την ιστορία της εργασίας στη νότια Ευρώπη (κυρίως αυτή που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα). Τέλος, θα αναδειχθούν κοινοί θεματικοί άξονες σε πρόσφατες μελέτες ιστορίας της εργασίας στην νότια Ευρώπη (μικροϊδιοκτησία και αντίσταση στην προλεταριοποίηση, θεσμικό πλαίσιο και ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, μορφές διαχείρισης εργασιακών σχέσεων, έμφυλες σχέσεις).

O σύνδεσμος για τη συνάντηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ.