Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - ΙΤΕ ο συλλογικός τόμος Εκδοχές της ηθικής οικονομίας. Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, με επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Ποταμιάνου.

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - ΙΤΕ ο συλλογικός τόμος Εκδοχές της ηθικής οικονομίας. Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, με επιστημονική επιμέλεια του Νίκου Ποταμιάνου. Θα τον βρείτε σε ανοιχτή πρόσβαση εδώ.

Στον συλλογικό αυτό τόμο συγκεντρώνονται μελέτες ιστορικών, κοινωνικών ανθρωπολόγων, φιλοσόφων και πολιτικών επιστημόνων σχετικά με μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, από τις κρίσεις επισιτισμού μέχρι την εργατική οργάνωση και δράση, από τις σχέσεις του χρέους μέχρι τα κλειστά επαγγέλματα.

Εξετάζονται λόγοι και πρακτικές στις οποίες ηθική και οικονομία αλληλοδιεισδύουν και συγκρούονται, καθώς ξεδιπλώνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός από την Αγγλία μέχρι τη Συρία, από την Ήπειρο ως την Ικαρία, από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 21ο (αλλά κυρίως τον 20ό).

Οι συγγραφείς του τόμου έρχονται να προτείνουν απαντήσεις στο ερώτημα τι είναι ηθική οικονομία και πώς μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα φαινόμενα όπως η λαϊκή διαμαρτυρία, η συλλογική δράση, ο λαϊκισμός, η αλληλεγγύη, η κριτική στον καπιταλισμό και στον φιλελευθερισμό.

Το βιβλίο είναι προϊόν του ερευνητικού προγράμματος «Ηθική και οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα – πρώτο μισό 20ού αιώνα», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 1043.