Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  προκηρύσσει:

  • Μία  (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/, κωδικός θέσης  ΑPP 20365.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων :  Παρασκευή, 9 Απριλίου, 2021