Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 42389 έχουν ανακοινωθεί.