Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Σικυών, Πελοπόννησος (Φάση ΙΙΙ & IV)

Στόχος του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της διαχρονικής κατοίκησης του πλατώματος της Σικυώνας που εκτείνεται περίπου 3,5km ΝΔ του Κορινθιακού κόλπου σε μία έκταση πάνω από 250 εκτάρια.

Διαβάστε περισσότερα