Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc2, IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1 και του Μεταπτυχιακού Φοιτητή β΄ κύκλου στον τομέα της Νεότερης Ιστορίας που θα συνεργαστεί στο πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας που θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «OTTPOL - A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries» έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την θέση: IMS\ARISTEIA_I\IGEAN\Doc Υποψήφιος Διδάκτορας με κατεύθυνση στην Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την θέση: IMS\ARISTEIA_I\IGEAN\Doc Υποψήφιος Διδάκτορας με κατεύθυνση στην Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση (field school) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ»

Αποτελέσματα αξιολόγησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για την πρακτική άσκηση (field school) στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ».

Διαβάστε περισσότερα